Jag heter Benny Blid och har varit aktiv inom hundsporten sedan tonåren.

Det hela började 1964 med Tina, som egentligen var avsedd att bli en Afghan, men de surt förvärvade sommarjobbspengarna räckte inte till så en annons i ortspressen om blandrasvalpar i Flen avgjorde saken.

Och en härlig valp - (Border-Collie och Greyhound) - intog hemmet.

Det ledde vidare till dressyrkurs på brukshundsklubben och tävlingar där hon faktiskt vann ett klubbmästerskap men sedan var det stopp på den tiden. Blandraser fick inte tävla officiellt. På klubben fanns en Riesenschnauzertik och det ledde vidare till kontakt med kennel Riesengården.

Resten blev historia.

Int Nord Ch, Årets Brukshund -69 och -70
Riesengårdens Xo kom till oss.
Med honom påbörjades det aktiva utställandet
och intresset att bli uppfödare väcktes automatiskt.

Blev ringsekreterare 1970 och kom sedan in på domarpreparandkursen 1976 och blev auktoriserad domare 1977, se mer om det på den särskilda sidan.